On-line marketingová komunikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné online marketingové komunikace pro vybranou zemědělskou společnost. Její cílem je definování základních pojmů z řešené problematiky, analyzování interního a externího prostředí společnosti, jejich konkurence a navržení efektivního použití marketingových nástrojů v konkrétní firmě. Začátek práce je věnován definování základních pojmů z oblasti online marketingu. Práce dále charakterizuje nástroje online marketingu, které ve současnosti existují. Druhá část práce je věnována analýzám jako je SWOT, PEST, analýza konkurence, a jejich používání nástrojů online marketingu. Závěr práce tvoří návrhy pro online marketingovou komunikaci společnosti AGRO-REAL, s.r.o.
This bachelor thesis deals with the proposal of a suitable online marketing communication for a selected agricultural company. Its goal is to define the basic concepts of the problem, analyse the internal and external environment of the company, their competition and design an effective use of tools in a selected company. The beginning of the thesis is devoted to defining the basic concepts of online marketing. The work also characterizes the online marketing tools that currently exist. The second part of the thesis is devoted to analyses such as SWOT, PEST, competition analysis, and their use of online marketing tools. The conclusion of the thesis consists of proposals for online marketing communication for AGRO-REAL, s.r.o.
Description
Citation
ŠTRAMA, N. On-line marketingová komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Entrepreneurship and Small Business Development
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Mandel (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Supervisor´s questions - answered. Reviewer´s questions - answered. Ing. Miroslav Mandel - Are you internal or external worker? Answered. You mention the marketing of B2B. What is the target? How many potential customers are you able to address them? Answered. Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. - What is the main problem that you want to solve? Answered. Why do you use IFE and EFE Matrix? Answered. You chose WO strategy as a final evaluation. Who are customers? Where is an analysis or data about potential customers? Answered. Ing. Miroslav Mandel - Have your competitors implemented the same strategy as you proposed yet? Answered.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO