Finanční analýza vybrané firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku. Práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje teoretická východiska práce, druhá část je zaměřena na finanční analýzu prováděnou pomocí zvolených metod a na následné návrhy na zlepšení finanční situace vybraného podniku.
Bachelor thesis deals with the financial analysis of the company. The work contains two parts. The first section provides the theoretical background of the work, the second part is focused on financial analysis using selected methods and following proposals to improve the financial situation of the chosen company.
Description
Citation
JÍLEK, T. Finanční analýza vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. (předseda) Ing. Pavla Vejmolová (místopředseda) JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Klíma (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Vedoucí práce - Na str. 58 uvádíte že: „Oborové průměry tohoto ukazatele v rámci chovu drůbeže dosahovaly ve sledovaném období záporných hodnot“, odkud jste zjistil tyto údaje? - zodpovězeno Ing. Jiří Klíma - Jaká je délka splatnosti faktury v dané firmě-zodpovězena Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. - Rozdílové ukazatele ČPM, ČPK a jejich hodnoty uvedené v práci -zodpovězena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO