Návrh pohonné soustavy soutěžního modelu s kolmým startem a přistáním

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce vznikla za účelem řešení návrhu pohonné soustavy soutěžního modelu letadla s kolmým startem a přistáním určeného pro soutěž New Flying Competition 2022. Cílem bylo analyzovat pravidla soutěže a navrhnout pohonnou soustavu řečeného modelu. Rešeršní část obsahuje rozbor pravidel se stanovením aspektů klíčových pro návrh úspěšného letadla následovanou rozborem charakteristik jednotlivých pohonných komponent. Následuje základní analýza parametrů letounu za účelem splnění cílů soutěže. Na základě rešerše a základní analýzy parametrů letounu je navržena a použita metoda volby prvků pohonné soustavy. Výstupem práce je pohonná soustava vhodná pro použití v navrhovaném soutěžním modelu.
This bachelor’s thesis was written in order to design the propulsion system for a vertical takeoff and landing competition model airplane intended to participate in the New Flying Competition 2022. The task of the thesis was to analyze the rules of the competition and design the propulsion system. The research section includes an analysis on the competition’s rules followed by a review of the propulsion system components. In the next section, a basic analysis of the parameters of the airplane is performed for the purpose of the airplane fulfilling the competition requirements. In the last part of the thesis, a propulsion system components selection method is proposed and carried out. The output of the thesis is a propulsion system suitable for use in the designed airplane.
Description
Citation
PILÁT, A. Návrh pohonné soustavy soutěžního modelu s kolmým startem a přistáním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (předseda) Ing. Robert Popela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Filip Sklenář, Ph.D. (člen) Ing. František Vaněk, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Červenka, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Koštial, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval svoji práci v rámci stanovené doby a odpověděl na otázku oponenta ke spokojenosti komise. V následné diskuzi student vysvětloval grafy použité v prezentaci., terminologii a metodiku výpočtu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO