Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti za období 2014 – 2018. Výsledky byly získány pomocí finančních ukazatelů, na jejich základě byla navrhnuta opatření, která povedou ke zlepšení finanční situace společnosti. Práce je složena ze dvou částí. První část obsahuje teoretická východiska, cíle a metodiku. Druhá část se skládá z výpočtů jednotlivých finančních ukazatelů a jejich interpretace. Závěrem práce jsou vlastní návrhy řešení.
Bachelor thesis focuses on assesment of the company´s financial situation for the period 2014 – 2018. Results were obtained through the financial indicators, on their basis were proposed measures, which will lead to improve financial situation of the company. Bachelor thesis includes two parts. The first part contains theoretical solutions, objectives and methodology. The second part contains the calculations of the individual financial indicators and their interpretation. In conclusion of the thesis are custom solution designs.
Description
Citation
VONDROVÁ, L. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-23
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: nejsou Hanušová, CSc: Proč jste upravovala účetní výkazy? Částečně zodpovězeno. Dotkla se změna ve způsobu účtování dle zákona o účetnictví z roku 2016 vybrané firmy? Zodpovězeno. Promítla se tato změna v hodnocení položek ukazatelů? Zodpovězeno. Proč si myslíte, že je nízká hrozba vstupu nových konkurentů? Částečně zodpovězeno. Luňáček, Ph.D.: Navrhujete zateplení budovy mechanizace. Jakou očekáváte ekonomickou návratnost této investice? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO