Konstrukční návrh hydraulického lisu na ložiska pro motocykly

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení na výměnu ložisek v kolech u motocyklu. Cílem je vyvinout cenově dostupný přístroj pro domácí použití. Na základě obecné rešerše jsou definovány nedostatky běžně dostupných zařízení na trhu. Poté je navrhnuto řešení těchto problémů v podobě třech koncepčních návrhů. Z těchto variant je vybráno finální řešení a ověřena únosnost kritických uzlů a výrobní cena.
This bachelor thesis concerns design of a bearing replacement device in the motorcycles wheels. The aim was to develop an affordable and reliable home appliance. In general research are defined the imperfections of commonly available devices on the market. Based on that are designed three conceptual proposals as a solution of these problems. The most suitable one is chosen and the critical crucial points are verified as well as the production price.
Description
Citation
VICHR, T. Konstrukční návrh hydraulického lisu na ložiska pro motocykly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (člen) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen) Ing. Aneta Zatočilová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: Dotaz: Jak se stanoví nejmenší délka závitu a jaké je rozložení tlaku v prvních třech nosných závitech tyče? – zodpovězeno Šperka Ph.D. – Jaké je vyřešeno uložení bočnic, které se proti sobě pohybují? Jak je zatolerováno? –zodpovězeno Doc.Vrbka - Neudělal jste si rešerši po prodejcích motocyklů? Umožňuje konstrukce jiné typy výpletů kol apod.? Jak často se ložiska v motorce mění? – zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO