Tvorba manažerských reportů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu manažerských reportů. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, vznik, tvorba a využití reportů. Dále pojednává o současném stavu společnosti a o jeho nedostatcích. Cílem této práce je vytvoření vyhovujících reportů, které dopomohou firmě se jednoduše a efektivně dívat na data a vyvozovat z nich důsledky.
Bachelor thesis is concentrated on creating of managerial reports. In first part of thesis there is described creation and usage of reports. Next part is about actual state of the company and theire insufficiency. Aim of thesis is to create suitable reports, which will help the company to effectively and simply work with data.
Description
Citation
ŽIGÁRDY, J. Tvorba manažerských reportů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vilém Jordán (člen) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Jan Budík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
otázka vedoucího: Jak je nastavena hierarchie jednotlivých dimenzí? (zodpovězeno) otázka oponenta: Co bylo největším úskalím v rámci ETL procesu? (zodpovězeno)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO