Návrh uplatnění procesního řízení při navyšování produktivity práce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárská práce je zamerená na zvýšení produktivity práce na daném zarízení v podniku DHD spol. s r.o., který se zabývá výrobou impregnovaného papíru a laminovaných desek. Na základe analýzy procesu na pracovišti jsou podány návrhy a možná opatrení vedoucí k minimalizaci casových ztrát, což znamená maximalizaci produktivity.
This bachelor thesis is aimed at increasing in labour productivity of given device of the company DHD Spol. s r.o. which is engaged in production of impregnated paper and laminated boards. On the basis of the results of process analysis there are given proposals and possible measurements which lead to minimalization of time losses which mean maximization of pruductivity.
Description
Citation
KUBÍČEK, F. Návrh uplatnění procesního řízení při navyšování produktivity práce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO