Litina s vermikulárním grafitem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato rešeršní práce má za cíl shrnout dosud známé vlastnosti a způsoby výroby litiny s vermikulárním grafitem. V první části je popsána struktura, chemické složení, vlastnosti, způsoby využití. Druhá část je zaměřena na možnosti výroby litiny s vermikulárním grafitem. Možnosti očkování a modifikace a jednotlivé výrobní postupy.
This labor search to summarize the known properties and methods of production of compacted graphite iron. The first part describes the structure, chemical composition, properties and uses. The second part focuses on the possibility of production of vermicular cast iron. Inoculation options and treatment and various manufacturing processes.
Description
Citation
ŠVÁBENSKÝ, P. Litina s vermikulárním grafitem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Muselík (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO