Frézování rovných ploch u součástí na CNC strojích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem zadané bakalářské práce je obecný popis frézování rovných ploch u součástí na CNC strojích. Úvodní část práce se zabývá nejen obecnou teorií, ale i okruhem problémů frézování. V dalších částí bakalářské práce se věnuji rozdělením frézovacích nástrojů a CNC strojů. Poslední fáze zadané práce se zabývá konkrétními výrobními sortimenty a některými vybranými výrobci obráběcích strojů na našem trhu.
The purpose of the bachelor thesis is a generaldescription of the milling of flatsurface of components on CNC machines. The introductory part of the thesis deals not only with the generaltheory, but also with a number of millingissues. The next part of the bachelor thesis containdifferentiationof millingtools and CNC machines. The last part of the thesis deals with particularproductionassortments and certainmanufacturers of machinetools operating in our market.
Description
Citation
KOLESA, J. Frézování rovných ploch u součástí na CNC strojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Němec, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázka 1: Jakým způsobem ovlivňuje rozteč zubů nástroje stabilitu procesu? Otázka 2: Ve své práci uvádíte materiály, které se používají pro povlakování destiček z SK. Popište způsoby nanášení těchto materiálů. Otázka 3: Co je to harmonické kmitání? Otázka 4: Strategie a způsoby frézování na CNC strojích. Otázka 5: Druhy opotřebení, co to je?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO