Návrh výměníku tepla v uzavřeném oběhu s plynovou turbinou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Obsahem této bakalářské práce je určení parametrů oběhu experimentální jednotky vysokoteplotního, plynem chlazeného jaderného reaktoru a návrh rekuperačního výměníku pro tento oběh. V první části zabývající se tepelným oběhem je uveden aktuální přehled vysokoteplotních reaktorů spolu s rozborem jejich tepelných cyklů, teorie oběhu plynové turbiny a vlastní výpočet parametrů zvoleného oběhu. Druhá část práce je věnována přehledu tepelných výměníků a plynných chladiv, užívaných v jaderné energetice a teorií přenosu tepla. Její hlavní podstatou je pak samotný návrh tepelného výměníku a to z koncepčního, tepelného, hydraulického a pevnostního hlediska, včetně zhodnocení navrženého řešení.
This bachelor’s thesis deals with determination of parameters of an experimental high temperature gas-cooled nuclear reactor cycle and a project of a regenerative heat exchanger designed to this cycle. The first part is dedicated to thermal cycles. This part includes an actual summary of high temperature reactors, an analysis of their cycles, a theory of closed gas turbine cycle and a calculation of elected cycle. The second part concerns a review of heat exchangers and gas coolers used for nuclear energy purposes and heat transfer theory. The main objective of this part is a calculation of heat exchanger from the conceptual, thermal, hydraulic and strength point of view including inclusion of analysis of this solution.
Description
Citation
SKLENÁŘ, O. Návrh výměníku tepla v uzavřeném oběhu s plynovou turbinou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetická a procesní zařízení
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) Doc.Ing.Jaroslav Krbek, CSc. (místopředseda) Doc.Ing.Bohumil Polesný, CSc. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen) Ing.Stanislav Kraml (člen) Ing.Jaroslav Šťáva (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO