Spoje kompozitních a kovových částí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce popisuje základní principy spojování kompozitních materiálů a také spojování kompozitních materiálů s kovovými protikusy. Hlavním cílem této práce je navrhnout vhodný návrh spoje mezi kovovým závěsem a nosníkem křídla z uhlíkového kompozitu pro létající automobil AeroMobil 3.0. Pro výpočet napěťové analýzy byla použita speciální analytická metoda, která byla provedena za pomoci počítačových softwarů MATLAB a Excel. Konečný návrh spoje je vymodelován pomocí softwaru Autodesk Inventor. Předložené řešení není prakticky testovánu a tudíž by mělo být považováno pouze za přibližný návrh budoucího konstrukčního řešení.
This thesis describes basic principles of joining advanced composites together and also joining advanced composites to metal counterparts. The main goal of this thesis is to come up with suitable solution of the joint between metal hinge and CFRP wing spar for flying car AeroMobil 3,0. For calculation of stress-strain analysis a special analytical method is used, which was performed by means of computer software MATLAB and Excel. Final design of the joint is performed by aid of computer software Autodesk Inventor. Submitted solution is not practically tested, hence it has to be considered as a first approximation of future design.
Description
Citation
DOLINSKÝ, J. Spoje kompozitních a kovových částí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Filakovský, CSc. (člen) Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO