Financování podnikatelských aktivit

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá financováním podnikatelských aktivit. V této práci jsem se zaměřil na způsoby financování pořízení nových tiskařských strojů v konkrétní společnosti. Bakalářská práce je rozdělena na 3 hlavní části, jedná se o teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část představuje základní informace z oblasti financí. Získané poznatky z teoretické části jsou aplikovány v části analytické. Poslední část obsahuje nejvhodnější formy financování podnikatelských aktivit.
Main aim of this bachelor thesis is financing of business activities. I focused on possible ways of financing and acquiring new printing machines in chosen company. Bachelor thesis is divided into three main parts, including theoretical, analytic and design part. Theoretical part consists of basic informations from financial spectrum. On obtained knowledges from theoretical part is based analytic part of bachelor thesis. Last section describes the most suitable forms of financing business activities.
Description
Citation
KUBÍK, L. Financování podnikatelských aktivit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Otázky oponenta: odpovězeno prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.: Jaké jsou s bankovním úvěrem spojeny další náklady kromě úroků? Uvažoval jste i o možnosti předčasného splacení či zákazu předčasného splacení u Vámi vybraných bank? Odpovězeno. JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.: Uvedl jste, že v době pandemie se nedoporučuje financovat pouze vlastními zdroji, vysvětlete. Vysvětleno. V jaké odpisové skupině jsou tiskařské stroje? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO