Studie stavebních strojů vzhledem k typu podvozku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je přinést komplexní zhodnocení podvozků stavebních strojů. V jednotlivých kapitolách pojednává o obecných kritériích při posuzování těchto podvozků, obsahuje výčet nejpoužívanějších typů podvozků stavebních strojů a zhodnotí jejich výhody, nevýhody a vhodnost použití. Práce dále obsahuje pojednání o vybraných méně běžných typech a hodnotí vliv použitého typu podvozku na pojížděný povrch.
The point of the Bachelor´s thesis is to present a complex study of chassis of construction machinery. In the chapters, deals with general assessment criterion of these chassis, contains list of most used types of undercarriages of construction machines and assesses their advantages, disadvantages and usability. The thesis also contains a treatise of selected less common types and assesses interaction between the type of undercarriage and traversing surface.
Description
Citation
VÁLEK, A. Studie stavebních strojů vzhledem k typu podvozku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO