Porovnání volně dostupných softwarů pro výpočet parametrů elektrické sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je porovnáním volně dostupných softwarů pro výpočet parametrů elektrické sítě. První část se zabývá přiblížením práce v programech Sichr, DOC, Pavouk (xSpider) a~SIMARIS design a jejich zhodnocení z hlediska možností použití, požadavků, grafického rozhraní a ovladatelnosti. Dále je v práci provedena technická analýza konkrétních topologií zadaných distribučních sítí. Ve druhé části byla provedena realizace výpočtů parametrů sítí prostřednictvím výše uvedených SW. Nakonec byly realizované výpočty úbytků napětí a zkratových proudů pomocí jednotlivých programů vůči sobě porovnávány.
The aim of this bachelor thesis is to compare freely available software for calculating the parameters of electrical networks. The first part is used to give an idea how to operate in the programs Sichr, DOC, Spider (xSpider) and ~ SIMARIS design and their evaluation in terms of usability, requirements, graphical interface and controllability. Furthermore, a technical analysis of specific topologies of specified distribution networks is performed in the work. In the second part, the calculation of network parameters was performed using the SW above. Finally, the realized calculations of voltage drops and short-circuit currents using individual programs were compared with each one another.
Description
Citation
DVOŘÁK, R. Porovnání volně dostupných softwarů pro výpočet parametrů elektrické sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Skala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil zkušební komisi s výsledky své bakalářské práce. Doktor Michal Ptáček seznámil komisi s posudky vedoucího a oponenta bak. práce a položil doplňující otázky vyplývající z oponentního posudku. Student na otázky samostatně odpověděl. Na upřesňující dotazy a výtky ze strany profesora Drápely student reagoval nejistě. Na dotaz docenta Topolánka ohledně referenčního výpočtu student odpověděl částečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO