LABORARTORY BRNO

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Koncept řešení velmi exponovaného nároží ulic Koliště a Milady Horákové se snaží těžit z benefitů parcely, a zároveň eliminovat její největší nedostatek - izolovanost dopravou. Návrh se zároveň snaží posunout hranice ve vystavování umění, klade důraz na variabilitu, maximální využitelnost a sezónnost. Samotná budova má osm nadzemních podlaží a je umístěna tak, že umožňuje volný průhled ze třídy Kapitána Jaroše na Moravské náměstí. Tato dvě místa jsou pak v rámci návrhu spojena platformou - rampou - podchodem, které zároveň slouží jako exteriérový výstavní plocha galerie, která se tak rozšiřuje a otevírá městu a jeho obyvatelům.
The concept of highly exposed street corner of the streets Koliště and Milady Horákové is trying to focus on site's benefits and eliminate its biggest difficulty - isolation by the traffic. The design also explores different ways to exhibit modern art, it is focused on maximal variability, usability and seasonal exploitability. The building itself has eight floors and it is placed for that you can still have the eye connection between the strees of Kapitan Jaros and Moravian square. These two sites are connected by a ramp that continues with an underpass creating new public space used by the gallery to establish outdoor exhibitions, workshops and many more, so that the city and the people passing are dragged into the game.
Description
Citation
LINDOVSKÁ, L. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc. (předseda) doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. (člen) Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D. (člen) Ing. arch. Petra Matoušková (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-05-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO