Pokročilé generování projevů poškození do syntetických otisků prstů

but.committeeprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Jak by vypadala aplikace Vámi implementovaného poškození na reálných otiscích prstů? Lze využít i šedotónové reprezentace obrazu nebo jen černobílých obrázků? Jak dlouho by trvalo vygenerování databáze s 1 mil. náhodných otisků prstů (tyto by již byly k dispozici na vstupu z jiného generátoru), na něž byste aplikovala generování totožné sady poškození (ze skriptu)? Jaký je přínos diplomové práce oproti bakalářské práci? Jakým způsobem je hodnoceno poškození? Proč jste se nezaměřila na reálné otisky prstů? Bylo řešení vyzkoušeno na reálném otisku prstu?cs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programInformační technologie a umělá inteligencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKanich, Ondřejsk
dc.contributor.authorSvoradová, Veronikask
dc.contributor.refereeDrahanský, Martinsk
dc.date.accessioned2021-06-25T07:55:45Z
dc.date.available2021-06-25T07:55:45Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractHlavným cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať aplikáciu, ktorá by bola schopná generovať poškodenia odtlačkov prstov do syntetického odtlačku prsta. Aplikácia dokáže vytvárať obrázky odtlačkov prstov poškodené prítlakom, vlhkosťou a kožným ochorením dyshidrózou s rôznou intenzitou poškodenia. Aplikácia taktiež umožňuje anotáciu generovaného poškodenia a jej export. Vybrané poškodenia pred samotným vytvorením návrhu boli analyzované. Pre analýzu poškodení spôsobené tlakom a vlhkosťou bola vytvorená vlastná databáza s odtlačkami prstov od piatich užívateľov. Vytvorené snímky a dosiahnuté výsledky boli testované nástrojom VeriFinger a FiQiVi. Pre testovanie bolo vytvorených 19 sád s odtlačkami prstov s rôznou intenzitou a rôznym typom poškodenia. Experimenty ukázali, že kvalita odtlačku prsta sa najviac znížila pri generovaní vlhkosti s najvyššou intenzitou poškodenia, kde kvalita klesla o 61,8 %. Táto práca môže byť použitá k ďalšej výskumnej činnosti v oblasti biometrického spracovania odtlačkov prstov.sk
dc.description.abstractThe main goal of this thesis was to design and implement a application that would be able to generate fingerprint damage into a synthetic fingerprint. The application can create fingerprint images damaged by pressure, moisture and skin disease dyshidrosis with different intensity of damage. The application also allows annotation of the generated damage and its export. Selected damages were analyzed before the design was created. A database of fingerprints from five users was created to analyze the damage caused by pressure and moisture. The generated images and the achieved results are tested with VeriFinger and FiQiVi. For testing, 19 sets with fingerprints of different intensity and different type of damage were created. Experiments showed that the quality of the fingerprint decreased the most during the generation of moisture with the highest intensity of damage, where the quality decreased by 61.8 %. This thesis can be used for further research in the field of biometric fingerprint processing.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationSVORADOVÁ, V. Pokročilé generování projevů poškození do syntetických otisků prstů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.cs
dc.identifier.other136813cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/200184
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectodtlačky prstovsk
dc.subjectpoškodenia odtlačkov prstovsk
dc.subjectsyntetické odtlačky prstovsk
dc.subjectkvalita odtlačkov prstovsk
dc.subjectdishydrózask
dc.subjectvlhkosťsk
dc.subjecttlaksk
dc.subjectfingerprintsen
dc.subjectfingerprints damagesen
dc.subjectsynthetic fingerprintsen
dc.subjectquality of fingeprintsen
dc.subjectdyshidrosisen
dc.subjectmoistureen
dc.subjectpressureen
dc.titlePokročilé generování projevů poškození do syntetických otisků prstůsk
dc.title.alternativeAdvanced Generation of Damage Effects into Synthetic Fingerprintsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-22cs
dcterms.modified2021-06-24-11:34:53cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid136813en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:12:57en
sync.item.modts2021.11.12 11:54:14en
thesis.disciplineBioinformatika a biocomputingcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
19.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-24014_v.pdf
Size:
86.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-24014_v.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-24014_o.pdf
Size:
89.17 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-24014_o.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_136813.html
Size:
1.48 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_136813.html
Collections