Řízení pohledávek v bance

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek v obchodní bance. Práce je rozdělena na teoretickou část, která se zaměřuje na vymezení základních pojmů, které se problematiky týkají. Analytická část ukazuje současný stav řízení pohledávek v obchodní bance a návrhová část zahrnuje vlastní návrhy řešení pro zlepšení současného systému řízení pohledávek.
The Bachelor Thesis deals with issues of receivables management in a commercial bank. The thesis is divided into a theoretical part, which focuses on defining the basic concepts that concern the issue. The analytical section shows the current state of the receivables management in the commercial bank and the draft part includes its own proposals for solutions to improve the current receivables management system.
Description
Citation
TICHÁ, B. Řízení pohledávek v bance [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (předseda) Ing. Milena Otavová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Folprechtová (člen)
Date of acceptance
2019-06-20
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Otavová - Máte v práci vykalkulované sociální a zdravotní pojištění? - odpovězeno. Ing. Hanušová - Průměrná hodinová mzda zaměstnance je uvedena správně? - odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO