Srovnání inovačních aktivit ve vybraných zemích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce přináší srovnání tří vybraných zemí, České republiky, Kanady a Polska, z pohledu šesti indikátorů, a to inovativnosti firem, korupce vnímané občany, zapojení zainteresovaných stran při tvorbě legislativy, zastoupení žen v parlamentu, schopností a dovedností studentů a budoucí kvality života. Práce obsahuje hlubokou analýzu závislostí těchto indikátorů a vyvozuje z nich doporučení, která by zvýšila četnost a kvalitu inovací v českých firmách.
The bachelor thesis brings comparison of three selected countries, the Czech Republic, Canada and Poland, from the perspective of six indicators – innovativeness of companies, corruption perceived by citizens, engagement of stakeholders in forming legislation, female representation in the parliament, skills and abilities of students and future quality of life. The thesis includes thorough analysis of dependence among these indicators and provides recommendations derived from them that would increase the quantity and quality of innovation within Czech companies.
Description
Citation
SOUKUPOVÁ, M. Srovnání inovačních aktivit ve vybraných zemích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-18
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno doc. Chlebovský: Je hlavní metrika stejná ve všech zemích? Do jaké míry jsou data z jednotlivých zemí srovnatelná? - odpovězeno Ing. Schuller: Nebylo možné mít například u Kanady novější data? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO