Papír

Abstract
Práce si klade za cíl vytvořit portfolio papírových výrobků s ohledem na stanovené etické zásady. Výsledné produkty musí mít vhodnou konstrukci optimalizovanou pro výrobní proces. Na základě změn prodeje v posledních dvou dekádách pak tato práce reviduje současnou tržní pozici papíru. Vedle toho v obecné rovině zkoumá neetickou komunikaci papírenských subjektů směrem ke koncovému zákazníkovi. Výsledkem této práce je škála produktů dvou zvolených základních typů - sešitu a fotoalba. Celkové výsledky mého snažení, včetně této práce pravděpodobně vyústí ve vytvoření nové, vlastní značky.
The aim of this thesis is to create a portfolio of paper products with respect to established ethical principles. The resulting products must have a suitable design optimized for the manufacturing process. Based on the changes in sales over the past two decades, this work revises the current market position of paper. In addition, it generally examines the unethical communication of paper entities towards the end user. The result of this thesis is a range of products of two selected basic types - notebook and photo album. The overall results of my efforts, including this work, are likely to result in the creation of a new, own brand.
Description
Citation
PLÁŠIL, O. Papír [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Design
Comittee
MgA. Ondřej Tobola (předseda) doc. MgA. Mikuláš Macháček (člen) MgA. Tereza Hejmová (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) MgA. Vasil Artamonov (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen)
Date of acceptance
Defence
Opravný termín Student na úvod představil svou diplomovou práci (soubor papírenských výrobků), se kterou se komise detailně seznámila. Následně byly přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Student reagoval na dotazy a kritické připomínky, které zazněly v posudcích – věcně a přesvědčivě. Vedoucí práce se v dodatečném komentáři pozastavil nad nedostatečným způsobem prezentace vlastního brandu. Rozprava se dále soustředila na dílčí aspekty možností uplatnění na trhu / marketingu. Po diskuzi byla obhajoba ukončena.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO