Marketingový plán pro zábavní park

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingový plán pro zábavní park Permonium®, které je otevřené veřejnosti od roku 2012. Práce popisuje inovační prvky, které budou sloužit ke zvýšení atraktivnosti parku a k nárůstu návštěvnosti. V rámci bakalářské práce byl vytvořen podrobný projekt v časovém horizontu tří let, který má docílit požadované expanze v turisticko-zábavním průmyslu.
The bachelor thesis is focused on the marketing plan for entertainment park Permonium®, which is opened for visitors since 2012. The thesis describing inovation tasks, which will be used for increase atractivity and attendance. Including thesis were made detailed project for three years, which has to achieve mentioned expansion in turistic-entertainming industry.
Description
Citation
HUDEC, M. Marketingový plán pro zábavní park [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA: Jaký je Váš vztah k předmětné firmě? Dostala společnost v poslední době nějaké dotace? - B doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: Jak dlouho již běží propagace s využitím prostředků MHD v Brně? - B
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO