Open Document Format pro přenos dat z IS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Účelem práce je prozkoumat způsoby přenosu dat z informačních systémů do formátů, které mohou být zpracovány kancelářskými aplikacemi. Úkolem je navhrnout a vytvořit prototyp takového systému, využívajícího technologie AJAX, zhodnotit přínosy a rizika nasazení této technologie v oblasti informačních systémů. Na vybraném formátu demonstrovat export dat.
Purpose of this work is to examine means of data export from information system into formats that can be processed by office applications. Task is to design and create prototype of such system using AJAX technology, evaluate benefits and risks of deploying the technology in area of information systems. Demonstrate data export into selected format.
Description
Citation
HALAŠKA, P. Open Document Format pro přenos dat z IS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO