Umělecké vlivy a zprávařství Vzájemné působení a ovlivňování mezi uměleckou tvorbou a zpravodajskými formáty

Abstract
Bakalářská práce se zabyvá vyrobou „intuitivního“ zpravodajského formátu, jehož forma reaguje na všeobecné zahlcení a záplavu informacemi, kterému jsou recipienti zpravodajství vystaveni. Proces tvorby spočíval v recyklaci zveřejněnych informací ze dvou důvodů.. Prvním byl záměr nepřispívat k informačnímu a senzuálnímu šumu. Druhým byl záměr přetvořit zpravodajské informace do podoby, která z nich sejme jejich intenzitu a charakter “stresora”. Vytváření osobního „remixu“ informací bylo řízeno postupy, které vycházejí ze surrealistickych a dadaistickych tradic, Klíčem nebyl předem vytvořeny koncept, ale intuice. Cílem bylo nalezení intimnějšího zacházení s informacemi,ať už veřejnymi či osobními, z přehlcení vytvořit meditační médium.,Práce staví na experimentu s audiovizuálními a textovymi vyrazovymi prostředky.Bakalářská práce se zabyvá vyrobou „intuitivního“ zpravodajského formátu, jehož forma reaguje na všeobecné zahlcení a záplavu informacemi, kterému jsou recipienti zpravodajství vystaveni. Proces tvorby spočíval v recyklaci zveřejněnych informací ze dvou důvodů.. Prvním byl záměr nepřispívat k informačnímu a senzuálnímu šumu. Druhým byl záměr přetvořit zpravodajské informace do podoby, která z nich sejme jejich intenzitu a charakter “stresora”. Vytváření osobního „remixu“ informací bylo řízeno postupy, které vycházejí ze surrealistickych a dadaistickych tradic, Klíčem nebyl předem vytvořeny koncept, ale intuice. Cílem bylo nalezení intimnějšího zacházení s informacemi,ať už veřejnymi či osobními, z přehlcení vytvořit meditační médium.,Práce staví na experimentu s audiovizuálními a textovymi vyrazovymi prostředky.
The bachelor's thesis deals with the production of an "intuitive" news format, the form of which responds to the general flood and information flood to which news recipients are exposed. The creative process consisted of recycling the published information for two reasons. The first was the intention not to contribute to information and sensory noise. The second was the intention to transform intelligence information into a form that takes away its intensity and the character of the "stressor". The creation of a personal "remix" of information was governed by procedures based on surrealist and Dadaist traditions. The key was not a pre-created concept, but intuition. The aim was to find a more intimate treatment of information, whether public or personal, to create a meditative medium from overwhelming. The work builds on an experiment with audiovisual and textual means of expression.
Description
Citation
ZANDÁLKOVÁ, M. Umělecké vlivy a zprávařství Vzájemné působení a ovlivňování mezi uměleckou tvorbou a zpravodajskými formáty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
MgA. Vasil Artamonov (předseda) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) MgA. Břetislav Malý (člen) PhDr. Ladislav Jackson (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) MgA. Jan Šerých (člen) Mgr. Lenka Střeláková (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO