Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání a zajištění pohledávek. Práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část definuje pohledávky z ekonomického, daňového, právního i účetního hlediska. Analytická část se zabývá analýzou pohledávek vybraného podnikatelského subjektu. V poslední části jsou uvedené návrhy, které zlepší zajištění a vymáhání pohledávek.
The bachelor thesis deals with the issue of debt collection. Thesis is dividend into several parts. The theoretical part defines receivables of legal, accounting, tax and economic terms. The analytical part analyses receivables of entrepreneur and evaluated his current state. The last part is about solutions that will improve the situation about receivables.
Description
Citation
KOUŘILOVÁ, M. Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen)
Date of acceptance
2018-06-21
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno otázky vedoucího: zodpovězeno Mgr. Musilová: Jaká je výhoda platebního kalendáře oproti splátkovému kalendáři? zodpovězeno Ing. Gláserová: Vytvářela účetní jednotka účetní opravné položky? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO