Příprava a charakterizace nanovláken na bázi biopolymerů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Témou bakalárskej práce je príprava a charakterizácia nanovlákien na bázi biopolymérov. Teoretická časť zhrňuje doposiaľ známe informácie v oblasti biopolymérov, jejich vlastností, prípravy a možnosti analýzy. Experimentálna časť je zameraná na prípravu biopolymérnych vlákien metódou elektrostatického zvlákňovania a na ich charakterizáciu.
Bachelor´s thesis is focused on nanofibers based on biopolymers. Theoretical part includes up to date published data of biopolymers, their features, preparation and characterization method. Experimental part is target on preparation of biopolymers fibers by electrospinning method and their characterization.
Description
Citation
NEMČOVSKÝ, J. Příprava a charakterizace nanovláken na bázi biopolymerů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Libor Válka, CSc. (člen) doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. (člen) Ing. Hynek Hadraba, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO