Časově rozlišená diagnostika elektrického oblouku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na studium procesů v plazmatu elektrického oblouku. První část se zabývá základy teorie plazmatu a teorií měření metodou optické emisní spektroskopie. Druhá část popisuje praktické měření a obsahuje analýzu dosažených výsledků.
The bachelor thesis is focused on study of an electric arc. The first part deals with introduction to basics of plasma theory and measurement method of optical emission spectroscopy. The second part describes practical measurement and includes analysis of measurement data.
Description
Citation
GAZÁREK, T. Časově rozlišená diagnostika elektrického oblouku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Veselka, CSc. (místopředseda) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Ondrejček (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Student obhajoval práci na téma Časově rozlišená diagnostika elektrického oblouku. Student se seznámil s moderními spektrografickými metodami používanými při diagnostice plazmatu elektrického oblouku. Dále pak ověřil možnost snímání časově rozlišených spekter s dostatečným časovým rozlišením vzhledem k typické době existence oblouku. Spektrometrem bylo zaznamenáno několik spekter a naměřené hodnoty byly následně vyhodnoceny. Na otázky oponenta student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO