Mechanismy atomizace kapalných paliv

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou rozprašování kapalných paliv. Hlavním cílem práce je seznámit se se základními typy rozprašovačů a mechanismy, které jsou zodpovědné za rozpad kapaliny. V první části práce jsou popsány základní typy rozprašovačů, neboli atomizérů, a základní faktory ovlivňující rozprašování. Další část je věnována základním mechanismům rozpadu proudu kapaliny a kapek. Závěrečná část se zabývá statistickými metodami pro popis sprejů a popisem vyvinutého programu pro vyhodnocení experimentálních dat.
The bachelor thesis deals with the atomization of liquid fuels and their atomizers and mechanisms which are concerned in atomization. The main purpose of this thesis is to describe the problems that are connected with the atomization. The author gives information about the primary and secondary decomposition of liquid. One part of the thesis is the software which focuses on the statistic evaluation and comparison of information which are performed by available experiments and numeric calculations.
Description
Citation
BUZÍK, J. Mechanismy atomizace kapalných paliv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO