Realizace řízení stejnosměrných elektromotorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá základním rozdělením stejnosměrných elektromotorů a principy jejich řízení. V další části práce jsou rozebrány způsoby měření proudu a polohy. Dále jsou zde rozebrány základní způsoby regulací, které jsou následně realizovány pomocí vývojového prostředí NI LabVIEW a experimentálně ověřeny. Výsledky jednotlivých experimentů s různými typy regulátorů jsou porovnány a analyzovány.
The bacheleor thesis deals with the basic classification of DC electromotors and with the principles of their operation. Another part of the thesis describes ways of measuring current and position. Consequently, it describes basic ways of regulation which are then realised with the help of the developing environment NI LabVIEW and experimentally verified. The results of individual experiments with different types of regulators are compared and analysed.
Description
Citation
ROZKOŠNÝ, M. Realizace řízení stejnosměrných elektromotorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
Prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda) Prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda) Doc. Ing. Eva Kureková, CSc.D. (člen) Doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO