Generický zpětný překlad programů v bajtkódu do vyšší formy reprezentace

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce popisuje postupy a principy zpětného překladu. Uvádí základní informace o zpětném inženýrství a jeho užití v oboru softwarového inženýrství i inženýrství obecně. Dále představuje zpětný překladač vyvíjený v rámci projektu Lissom na FIT VUT v Brně. Cílem práce je navrhnout a implementovat rekonfigurovatelný zpětný překladač bajtkódu navazující na tento překladač.
The work describes methods and principles of decompilation, basic information about reverse engineering and its use in both software engineering and engineering in general. Furthermore, it introduces the decompiler developed within the Lissom project at BUT FIT. The goal of the work is to design and implement a retargetable decompiler for bytecode, which extends the original decompiler.
Description
Citation
MRÁZEK, P. Generický zpětný překlad programů v bajtkódu do vyšší formy reprezentace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
prof. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Pavel Hruška, CSc. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E (dostatečné). Otázky u obhajoby: - V čem je Vaše řešení generičtější, než použití některého existujícího Java bajtkód dekompilátoru a dex2jar? - Zkoušel jste dekompilovat i bajtkód z jiných jazyků pro JVM platformu, než je Java (Scala, Groovy atp.)? Co ručně vytvořený bajtkód? - Nebylo by v případě bajtkódu pro DVM mnohem vhodnější konvertovat .dex soubory do SIR přímo, než s použitím dex2jar, který zbytečně konvertuje práci s registry na práci se zásobníkem?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO