Marketingové aktivity v oblasti mikroregionu Moravský kras

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na oblast mikroregionu Moravský kras, která je podrobena marketingové situační analýze destinace. Na základě získaných informací z analýzy jsou navrženy marketingové aktivity tak, aby se zvýšil zájem o tuto destinaci.
This bachelor thesis is intent on area of microregion Moravian karst, which is submit to marketing situational analysis of destination. Marketing activites, based on information from analysis, are proposal in order to interest in this destination raise.
Description
Citation
ZÁVIŠKOVÁ, S. Marketingové aktivity v oblasti mikroregionu Moravský kras [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (předseda) JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Květoslava Plačková (člen) Mgr. Milan Chytil (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Otázky oponenta práce - zodpovězeno Doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. Otázky : Jak marketingové aktivity mikroregionu Moravský kras souvisí s vašim studijním zaměřením (oborem)? Vysvětlete, proč rozsah práce překračuje doporučený počet stran? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO