Komparace zdanění příjmů OSVČ a s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se věnuje problematice výběru vhodné právní formy podnikání z pohledu daňového zatížení, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Část zaměřená na teorii se věnuje nejprve porovnání základních aspektů podnikání na základě živnostenského oprávnění jako OSVČ s fungováním s.r.o. Dále jsou uvedeny a komparovány základní pojmy v oblasti zdanění příjmů fyzických a právnických osob. Stěžejní částí celé práce je řešení situace modelového poplatníka, který se rozhoduje mezi podnikáním jako OSVČ a založením s.r.o., s ohledem na celkové odvody do veřejných rozpočtů.
The bachelor thesis deals with the issue of choosing a suitable legal form of business, from the perspective of tax burden, including health and social insurance contributions. The part focused on theory is first devoted to the comparison of the basic aspects of business on the basis of a trade license as a self-employed person with the functioning of a limited liability company. Furthermore, the basic concepts in the field of personal and corporate income taxation are presented and compared. The key part of the whole thesis is to solve the situation of a model taxpayer who decides between doing business as a self-employed person and establishing a limited liability company, with regard to the total contributions to public budgets.
Description
Citation
PŘIBYLOVÁ, M. Komparace zdanění příjmů OSVČ a s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Vítězslav Irein (místopředseda) Ing. Petr Mikulica (člen) Ing. Martina Pivodová (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Otázky vedoucího práce - zodpovězeno Otázky oponenta práce - nejsou prof. Režňáková - Zvažovala jste i výdaje spojené s vedením účetnictví u Vašeho návrhu? - zodpovězeno Ing. Irein - Vysvětlete proč v práci u variant fyzické osoby a OSVČ vycházíte z různého základu příjmů. - zodpovězeno s výhradami
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO