Podpora prodeje v rámci ON Trade marketingu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá rozborem jednotlivých marketingových aktivit společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. se zaměřením na značku Birell v ON Trade trhu. V bakalářské práci jsou definovány čtyři části. První část se zaobírá teorií, kde jsou vymezeny základy marketingu, značka a komunikace v místě prodeje. Druhá část vymezuje společnost Plzeňský Prazdroj, značku Birell a její konkurenci. Ve třetí části jsou popisovány a analyzovány jednotlivé aktivity na trhu a jejich vyhodnocení. Ve čtvrté části jsou popsány návrhy aktivit pro následující rok.
The bachelor’s thesis covers an analysis of the individual marketing activities of Plzeňský Prazdroj, a.s. with a focus on the Birell brand on ON Trade market. There are defined four parts in the bachelor’s thesis. The first part deals with the theory where there are the basics of marketing, brand and point-of-sale communication defined. The second part defines Plzeňský Prazdroj company, Birell brand and its competition. The third part describes and analyses the individual activities in the market and their evaluation. The fourth part describes plan of activities for the next year.
Description
Citation
KOSTKOVÁ, K. Podpora prodeje v rámci ON Trade marketingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-24
Defence
Otázky vedoucího práce – zodpovězeno Otázka oponenta práce – zodpovězeno Ing. Karel Doubravský, Ph.D. – Co myslíte numerickou distribucí? – zodpovězeno Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. – V jakých jednotkách je uvedená v práci návratnost? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO