Výpočty vlastních čísel Boltzmannovy rovnice aktivních zón jaderných reaktorů, bazénů skladování vyhořelého jaderného paliva a skladovacích kontejnerů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V mojí diplomové se zabývám výpočetním nástrojem SCALE, který využívá výpočetní kódy k modelování a počítání kritických hodnot reaktorů. Před praktickou částí je teoretická část zaměřená na reaktorovou fyziku a výpočetní kódy. Vybraným výpočetním kódem je kód KENO V.a, který využívá metodu Monte Carlo k výpočtu efektivního koeficientu násobení. Výpočetní kód je využit k modelování vybraných benchmarků z databáze ICSBEP. Na konci diplomové práce bude stanovena průměrná procentuální odchylka.
In my thesis, I focus on the computational tool SCALE, which utilizes computational codes for modeling and calculating critical values of reactors. Prior to the practical section, there is a theoretical part that focuses on reactor physics and computational codes. The selected computational code is the KENO V.a code, which employs the Monte Carlo method for calculating the effective multiplication coefficient. The computational code is used for modeling selected benchmarks from the ICSBEP database. At the end of the thesis, the average percentage deviation will be determined.
Description
Citation
BÍLÝ, L. Výpočty vlastních čísel Boltzmannovy rovnice aktivních zón jaderných reaktorů, bazénů skladování vyhořelého jaderného paliva a skladovacích kontejnerů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-06
Defence
Student seznámil komisi se svou diplomovou prací na téma Výpočty vlastních čísel Boltzmannovy rovnice aktivních zón jaderných reaktorů, bazénů skladování vyhořelého jaderného paliva a skladovacích kontejnerů. S posudky seznámil komisi vedoucí práce doc. Katovský. Student odpověděl na otázky oponentky. Doplňující dotazy k práci položili doc. Lázničková, prof. Drápela a doc. Katovský, student na dotazy reagoval ne zcela uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO