Koeficient prodejnosti pro lesní porosty

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Abstract
Ministry of Finance has been repeatedly pointed out for the absence of merchantability coefficient for forest stands [4]. To calculate the coefficient of merchantability has to be available a certain amount of data. Coefficient of merchantability is annually updated by the Ministry of Finance. It is calculated from data of the sales made provided by the tax authorities on the basis of § 33 (3) of Act No. 151/1997 Coll. Data that Treasury receives from the tax authorities must be "cleared„ and those that might somehowskew the coefficient must be excluded. To determine the coefficient of merchantability, as already mentioned, it is necessary to have a certain amount of data, so number of all sales of the property must be large enough. Which is not, in the absence of data, available for all types of real estate.
Koeficient prodejnosti by měl napomoci ve srovnání ceny zjištěné s cenou sjednanou a skutečně zaplacenou – tedy úroveň cen obvyklých [4]. Několikrát bylo Ministerstvo financí upozorněno na absenci koeficientu prodejnosti pro lesní porosty [3, 2, 8]. K vypočtení tohoto koeficientu je třeba mít především určitý objem, dat. Koeficienty prodejnosti každoročně aktualizuje Ministerstvo financí výpočtem z údajů, které mu poskytují finanční úřady na základě odst. (3), § 33, zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, z uskutečněných prodejů. Data, která Ministerstvo financí dostává od finančních úřadů se musí ”vyčistit„ a vyřadit z nich taková, která by mohla výpočet koeficientu nějakým způsobem zkreslit. Pro stanovení koeficientu prodejnosti, jak již bylo řečeno, je třeba mít určitou sumu dat, tedy uskutečněných prodejů daných nemovitostí musí být dostatečně velký počet. Což není, vzhledem k absenci údajů, možné u všech druhů nemovitostí.
Description
Citation
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014. s. 73-76. ISBN 978-80-214-4852-0
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
DOI
Collections
Citace PRO