Ochrana osobních údajů a soubory cookie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou technológie cookies, špecifickej oblasti ochrany osobných údajov. Jej podstatu skúma predovšetkým z právneho hľadiska a prostredníctvom nedostatkov, ktoré príslušné normy vykazujú. Popritom taktiež poskytuje rozbor konkrétnych príkladov narúšania súkromia práve prostredníc­tvom súborov cookie a vplyvu značnej nevedomosti používateľov.
This thesis deals with an analysis of cookies, a specific field of personal data protection. In particular, the thesis examines the legal aspects of the technology, as well as their insufficiencies. Besides that, it provides an analysis of several examples of privacy violations caused by cookies.
Description
Citation
SVETLÍK, A. Ochrana osobních údajů a soubory cookie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační bezpečnost
Comittee
doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (předseda) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Gerlich (člen) Ing. Pavel Mašek, Ph.D. (člen) JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Fiala (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a částečně odpověděl na otázky členů komise. Otázky: Existují podobná řešení, jako jste implementoval?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO