Civil protection, survival and physical fitness

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-02-07
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
The development of education in civil protection shows a continuous change from preparation for protection against the results of wars to the present aim - which deals mainly with the results of natural and anthropogenic disasters. At the same time the problems and drawbacks in this field of education have emerged. They are exemplified by present results of research into human protection education in extraordinary events in primary schools. There is an obvious link between education in solving critical situations and extraordinary events and education in outdoor physical training.
Rozvoj vzdělávání v oblasti civilní ochrany ukazuje plynulou změnu od přípravy na ochranu proti výsledkům války až po současnost - cíl, který se zabývá především následky přírodních a antropogenních katastrof. Ve stejné době se objevily problémy a nedostatky v této oblasti vzdělávání. Přehled současných výsledků výzkumu vzdělávání v ochraně člověka za mimořádných událostí na základních školách. Je zřejmá souvislost mezi vzděláním při řešení krizových situací a mimořádných událostí a vzděláváním v tělesné výchově.
Description
Citation
Procedia Social and Behavioral Sciences. 2011, vol. 15, issue 1, p. 3753-3757.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811009141
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Citace PRO