Obchvat Slavkova, úsek MÚK Slavkov jih – MÚK Marefy

Abstract
Diplomová práce se ve formě technické studie zabývá návrhem obchvatu města Slavkov u Brna v úseku mezi obcemi Slavkov a Bučovice. Město je v současnosti zahlceno tranzitní dopravou a kapacita na stávající komunikaci je téměř vyčerpána. Návrhem obchvatu se zvýší bezpečnost a plynulost dopravy v zájmovém území. Součástí práce jsou dvě mimoúrovňové křižovatky, z nichž jedna je řešena variantně.
The diploma thesis in the form of a technical study deals with the design of the bypass of the town Slavkov u Brna in the section between Slavkov and Bučovice. The town is currently congested with transit traffic and the capacity of the existing road is almost exhausted. The design of the bypass will increase the safety and flow of traffic in the area of interest. The work includes two grade-separated junction, one of which is processed in two options.
Description
Citation
FLORÍKOVÁ, I. Obchvat Slavkova, úsek MÚK Slavkov jih – MÚK Marefy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. (předseda) doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Všetečka, Ph.D. (člen) Ing. Radka Matuszková (člen) Ing. Michal Kosňovský, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Burian (člen) Ing. Michal Slavíček (člen)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Otázky oponenta: Jak je zajištěna bezpečnost 2+1? Studentka odpověděla s dobrou odbornou znalostí a uvedla různé varianty zabezpečení. Proč je zvolena varianta 1? Varianta je mnohem kompaktnější a nedochází k tolika křížením. Lepší vazba na stávající komunikace. Lze každé místo odvodnit do přilehlých vodotečí? Studentka zodpověděla s názornou ukázkou místních vodotečí a směrů svahování. Otázky komise: Co znamená pojem protažení podsypu uvedený v práci? Proč je protažený? Jak se správně nazývá? Studentka odpověděla dobře na položené otázky. Proč navrhujete svodilo ve svahu menším než 3 metry? Studentka zodpověděla s dobrou odbornou znalostí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO