Kontaktovačka pro lithiové baterie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá zložením lítiových batérií, technológiou spájania lítiových článkov a návrhom zariadenia uspôsobeného ku kontaktovaniu cylindrického článku veľkosti 18650. V prvej časti je diskutovaná konštrukcia, základné materiály lítiových batérií a ich použitie. V ďalšej časti je uvedený prehľad niekoľkých metód spájania článkov a ich vzájomné porovnanie. Posledná časť sa zaoberá jednotlivými časťami návrhu a konštrukcie kontaktovacieho zariadenia, pracujúcom na princípe bodového odporového zvárania.
This Bachelor’s Thesis deals with the composition of lithium batteries, lithium cell joining, and the design of a device customised for contacting an 18650-size cylindrical cell. The first part discusses the construction, basic materials of the lithium batteries and their applications. In the next section, an overview of several methods of cell contacting and their comparison with each other is presented. The last section discusses different parts of the design and construction of the device, working on the principle of spot resistance welding.
Description
Citation
MARTINČEK, M. Kontaktovačka pro lithiové baterie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Zimáková, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a komise. Otázky komise: 1. Lze kontaktovat různé typy Li-ion baterií? 2. Jakým způsobem lze dosáhnout vysoké proudy? 3. Jaký je rozdíl v kontaktování pomocí kondenzátoru? 4. Jaká je maximální energie, kterou lze dodat při kontaktování aby nedošlo k poškození baterie? 5. Jaká je maximální teplota kontaktu při kontaktování?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO