Studie efektivnosti řízení zásob

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na studii řízení zásob ve výrobním podniku. V teoretické části práce jsou definována teoretická východiska práce zahrnující klasifikaci zásob, definici nákupu, skladování a řízení výroby. V praktické části práce je popsán současný stav v daném ekonomickém subjektu. Prostřednictvím aplikace ABC analýzy, analýzy obrátek zásob a dalších metod práce analyzuje zaběhnuté procesy a snaží se zvýšit jejich efektivnost.
The Bachelor´s thesis focuses on the study of effectiveness the inventory management in the manufacturing company. Basic terms such as inventory classification, purchasing, storage and production management are defined in the theoretical part of the thesis. The current inventory management in this particular economical subject is described in the practical part of the thesis. The Bachelor´s thesis analyses the established process that is currently used for the inventory management by using the ABC analysis, the analysis of the inventory turnovers and similar methods with goal to improve the effectiveness.
Description
Citation
MARTINÁKOVÁ, J. Studie efektivnosti řízení zásob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Ladislav Žalio (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) JUDr. Hana Vejvodová (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO