Řídicí systémy CNC strojů a možnosti využití

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Zvolená práce se zabývá problematikou CNC strojů. V první části se práce zabývá teoretickou problematikou CNC obrábění (historie, rozdělení a způsoby programování). Další část práce je zaměřena na kompletní simulaci a výrobu tvarové hřídele pomocí školního soustruhu Concept TURN 55.
The selected work deals with CNC machines. The first part of the thesis deals with theoretical problems of CNC machining (history, classification and methods of programming). The next part focuses on the complete simulation and production of moulded shaft using a school lathe Concept TURN 55.
Description
Citation
MANA, M. Řídicí systémy CNC strojů a možnosti využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího a oponenta a dalších členů komise. - Vysvětlit pojem "1osý NC stroj". - Čim se zejména liší CNC obráběcí stroj a CNC obráběcí centrum? - Logika ukládání nástrojů do zásobníku. - Je možné použít kluzné vedení u CNC strojů? - Co znamená "T" v označení Sinumeriku 810T? Co znamená "D"? - Musí se bloky NC programu číslovat? - Existují nějaké alternativní možnosti upnutí součásti popisované v BP? - Je čtyřčelisťové sklíčidlo vhodnější než tříčelisťové? - Co se muselo změnit v konstrukci obráběcích strojů, aby bylo možné využít řídicí systémy. - Možnosti systému Sinumerik pro řezání závitů. - Význam makra u CNC programování.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO