Izolace plasmidové DNA z bakterií a její transfekce do buněčné linie HEK293

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Plasmidová DNA je hojně využívána v oblastech molekulární biologie a genového inženýrství. Tato práce pojednává o metodách její izolace a tématech spjatých s tímto procesem. V experimentální části je k izolaci použita metoda fenol-chloroformové extrakce, které předcházela amplifikace plasmidů Channelrhodopsin-2, ASAP1 a Kir 2.1 v bakteriích buněčné linie DH5. Celkem bylo provedeno 22 izolací a jejich úspěšnost byla ověřena gelovou elektroforézou a transfekcí do buněčné linie HEK293. Nejúspěšněji dopadla izolace plasmidu ASAP1, souhrnná procentuální úspěšnost pro všechny plasmidy činila 30 %.
Plasmid DNA is commonly used in fields of molecular biology and genetic engineering. This work deals with methods of DNA isolation and topics related to this procedure. In the experimental part of the work, phenol-chloroform extraction is used. First of all, plasmids Channelrhodopsin-2, ASAP1 and Kir 2.1 were amplified in bacterial strain DH5. 22 isolations were accomplished and the yield was validated using gel electrophoresis and transfection to HEK293 cell line. The most successful isolation was the isolation of plasmid ASAP1, the overall percentage success rate was 30 %.
Description
Citation
BAČOVSKÁ, K. Izolace plasmidové DNA z bakterií a její transfekce do buněčné linie HEK293 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Raudenská, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Dr. Raudenská se zaptala jak studentka ostranila chromozomální DNAa jestli hodnotila úspěšnost i z hlediska počtu rozsvícených buněk. Prof. Provazník se zeptal, co mohlo být zdrojem některých neúspěchů. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO