Návrh PR aktivit pro zvýšení povědomí o podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na zvýšení povědomí podniku Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. díky PR aktivitám. V této práci je provedena analýza současné situace podniku a následně provedeny návrhy na rozšíření PR aktivit. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část vymezuje základní pojmy marketingu, marketingové nástroje a marketingové formy komunikace. Analytická část se zaměřuje na zjištění aktuální situace v podniku a v poslední kapitole jsou uvedeny návrhy PR aktivit pro zvýšení povědomí podniku a také pro zlepšení vztahů podniku s veřejností.
The bachelor thesis focus on raising awareness of the company the Foundry HEUNISCH Brno s.r.o. through public relations activities. In this thesis is analyze the current situation in the company and then made suggestions for extension public relations activities. The work is divided into 3 parts. The theoretical part defines the basic concepts of marketing, marketing tools and marketing forms of communication. The second section analyze the current situation in the company and last chapter is focused on the suggestion public relations activities for raise awareness of the company and also for improvement relationship with the public.
Description
Citation
SKOČOVSKÁ, E. Návrh PR aktivit pro zvýšení povědomí o podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
otázky oponenta Ing. Bouška: Navrhněte možné PR aktivity pro různé cílové skupiny jako např. brusič, jádrař, formíř či metalurg a technolog./odpovězeno prof. Jurová: Kdo jsou podle Vás na základě výstupu budoucí zákazníci?/částečně odpovězeno Mgr. Musilová: Uvažovala jste o aktivní politice zaměstnanosti s podporou Úřadu práce (rekvalifikvační kurzy)?/odpovězeno Mgr. Musilová: Jak byste motivovala zaměstnance k setrvání v práci a k zamezení k odchodu?/odpovězeno Mgr. Musilová: Hledá společnost příležitosti na českém trhu (nákup surovin)?/odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO