Plánování výroby v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou plánování výroby ve vybraném podniku, analýza obsahuje procesy spojené s plánováním v informačním systému. První část je věnována vymezením relevantních teoretických východisek. V další části je popsán podnik a jeho výsledky, další část obsahuje analýzu procesu plánování v podniku. Analytická část následně obsahuje teorii omezení, za pomoci které bylo odhaleno slabé místo omezující celý system. Na základě slabého místa je v návrhové části popsán project implementace nového informačního systému, díky kterému v podniku dojde k odstranění slabého místa.
This diploma thesis deals with the analysis of the production planning in a selected company and the analysis of the planning processes in the information system. The first part is devoted to defining the relevant theoretical themes. In the next part company and its results are described, the next part contains an analysis of the production planning process. The analytical part further displays theory of constraints, that is used to determine weak point. Based on weak point, the suggestion part describes implementation project of the new information system so that the weak point is eliminated.
Description
Citation
DUBSKÝ, J. Plánování výroby v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-07
Defence
Otázky vedoucí: zodpovězeno Otázky oponent: zodpovězeno Ing. Veselý: "Co jsou to složité retotechnické výrobky? Odkud pochází obrázky z Vaší diplomové práce? - zodpovězeno prof. Koráb: "Víte hlavní důvod u firmy SAP, proč od roku 2027 nebude podporovat starší formy systému? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO