Vracení daně z přidané hodnoty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá refundací daně z přidané hodnoty ze zahraničí. Práce obsahuje také vysvětlení základních pojmů této oblasti a rozdělení vnitřní struktury, což má napomoci vytvořit teoretický náhled na danou problematiku. Detailněji se zaměřuje na komparaci nového systémů vracení DPH z České republiky se systémem v Nizozemí. Dále pomocí výzkumu řeší, zda se systém vracení DPH ze zahraničí zjednodušil a zkrátil a nalézá praktické důsledky jednotlivých změn v oblasti vracení DPH platných od 1. 1. 2010.
This thesis concerns the reimbursement of v.a.t. taxes from abroad. It also explains the basic terms in these fields and how the inner structure is divided to, which should help by getting a theoretical overview of the whole issue of v.a.t. taxes. In details, it explores and compares the new v.a.t. reimbursement system introduced in the Czech Republic with the Dutch system. Here I'm trying to find practical consequences of each change made to the system in the field of refunding v.a.t. from abroad, since it's been introduced in 01.01.2010.
Description
Citation
MANDOVCOVÁ, K. Vracení daně z přidané hodnoty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. (předseda) Ing. Pavla Vejmolová (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO