Aplikace požadavků legislativy EU v provozu UAS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá právními požadavky na provozování dronů a zahrnuje témata, jako je registrace dronů, licenční řízení a dodržování konkrétních předpisů pro létání. Praktická část této práce se zaměřuje na proces kategorizace provozu dronů a určení příslušné kategorie na základě souvisejících rizik. Dále je představeno podrobné schéma registrace dronů, doplněné o potřebné dokumenty vyžadované pro registraci a provozní změny. Závěry této práce slouží jako cenný zdroj informací pro provozovatele dronů a nabízí praktický pohled na právní a provozní aspekty používání dronů v České republice. Komplexní schéma uvedené v této práci poskytuje návod, jak krok za krokem dodržovat postupy nezbytné pro legální provoz dronů.
This thesis addresses the legal requirements for operating drones and covers topics such as drone registration, licensing and compliance with specific flying regulations. The practical part of this thesis focuses on the process of categorising drone operations and determining the appropriate category based on the associated risks. A detailed drone registration scheme is also presented, complete with the necessary documents required for registration and operational changes. The conclusions of this thesis serve as a valuable resource for drone operators and offer a practical perspective on the legal and operational aspects of drone use in the Czech Republic. The comprehensive flowchart presented in this thesis provides a step-by-step guide to the procedures necessary for the legal operation of drones.
Description
Citation
KHAIRULLOV, R. Aplikace požadavků legislativy EU v provozu UAS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Technologie provozu letadlové a letištní techniky
Comittee
doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (předseda) Ing. Radomír Janík (člen) Ing. Jakub Jasaň (člen) Ing. Jaroslav Jonák, Ph.D. (člen) Ing. Josef Bejdák (člen) doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (člen) doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Študent odprezentoval tému DP. Nasledovali otázky komisie, ktoré zodpovedal úplne.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO