Chladné zbraně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je shrnutí relevantních informací o chladných zbraních. Jelikož je toto téma nesmírně obsáhlé, práce se zaměřuje na obecné seznámení s různými typy těchto zbraní, jejich použití a historický vývoj, s uvedením některých zajímavých a málo známých faktů. Uvádí také vybrané zbraně a jejich hlubší rozbor či některé klíčové části při jejich výrobě.
The aim of this bachelor thesis is a summary of relevant information concerning cold arms. Concerning the amount of content of this topic, this thesis is focused on general knowledge regarding the types, usage and development of cold arms, with mentioning some interesting and less known facts. It also contains deeper analysis of some chosen cold arms or key parts in their manufacture process.
Description
Citation
STŘECHOVSKÝ, J. Chladné zbraně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Válka, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Zapletal, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Salamon, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-14
Defence
-obhajoba vlastní závěrečné práce -posudek vedoucí práce -posudek oponenta -odpovědi na dotazy oponenta dotazy k obhajobě bakalářské práce defice tydlíkové oceli, struktura, chemické složení - odpověděl k částečné spokojenosti tazatele struktura materiálu po kování nadeutektoidní oceli, mikrostruktura - odpověděl k úplné spokojenosti tazatele svařitelnost železa za nízkých teplot - odpověděl k úplné spokojenosti chemické složení materiálů chladných zbraní - odpověděl k částečné spokojenosti tazatele rozdíl mezi pravým a nepravým damaskem - odpověděl k úplné spokojenosti přínos technologie k výdrži zbraní, tepelné zpracování a jeho vliv na mechanické vlastnosti zbraně - odpověděl ke spokojenosti tazatele
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO