Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a návrh informačného systému malej organizácie, ktorá nechce byť menovaná a sídli na Slovensku. V teoretickej časti sa zaoberám základnými poznatkami – čo je informácia, dáta a informačný systém. V praktickej časti práca bližšie špecifikuje informačný systém firmy, silné a slabé stránky organizácie, riziká a návrh zmien k zvýšeniu efektívnosti práce s IS.
The bachelor thesis focuses on the analysis and design of the information system of the small organization, which does not want to be named and is based in Slovakia. In the theoretical part I deal with basic knowledge - what is information, data and information system. In the practical part, the thesis specifies the information system of the company, strengths and weaknesses of the organization, risks and proposal of changes to increase the efficiency of work with the IS.
Description
Citation
UJHELYIOVÁ, D. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-30
Defence
Otázka od vedoucího - zodpovězeno Otázka od oponenta - zodpovězeno Ing. Dydowicz - Zjišťovala jste, jestli podobné aplikace na trhu již neexistují? - zodpovězeno Ing. Ondrák - Vysvětlete přínosy navrhovaného řešení. - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO