Blíží se prosperita či bankrot - Finanční analýza podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Náplní této bakalářské práce je finanční analýza společnosti Kosyka, s. r. o. za deset po sobě jdoucích účetních období. V teoretické části jsou představeny veškeré potřebné nástroje pro splnění této práce. V praktické části jsou tyto nástroje užity na sledované společnosti pro získání podkladů pro návrhy opatření. V návrhové části jsou využity znalosti nabyté z praktické části pro konstrukci vhodných opatření, které povedou ke zlepšení finanční situace sledované společnosti.
The content of this bachelor thesis is a financial analysis of the company Kosyka, s. r. o. for ten consecutive accounting periods. The theoretical part presents all the necessary tools to complete this thesis. In the practical part, these tools are used on the monitored company to obtain the basis for proposals for measures. The proposal part uses the knowledge gained from the practical part to propose appropriate measures that will improve the financial situation of the monitored company.
Description
Citation
POSPÍŠIL, R. Blíží se prosperita či bankrot - Finanční analýza podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc: Proč jste měl časovou řadu pouze do roku 2019? - odpovězeno Proč jste hodnotil korelaci právě mezi zvolenými veličinami? - odpovězeno Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.: V návrhové části máte několik doporučení. Proč k nim nemáte popsán důvod? - odpovězeno Co znamená tvrzení, že společnost vykázala marži? - odpovězeno Píšete, že by firma měla investovat spíše do dlouhodobého finančního majektu - proč to doporučujete a jakým způsobem? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO