Návrh obrábění hřídele jednostupňové převodovky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem obrábění hřídele jednostupňové převodovky. Zahrnuje výpočet rozměrů, stanovení konstrukce a návrh výroby hřídele, pomocí technologie obrábění. Práce se skládá z pěti částí. První část se věnuje konstrukčně-funkční charakteristice jednostupňové převodovky. Druhá část se zabývá rozborem hřídelové součásti. Třetí část obsahuje 3D model a výkres součásti. Čtvrtá část zahrnuje zpracování TPV dokumentace a poslední částí je zhodnocení návrhu.
This bachelor thesis deals about design of machining single-stage gearbox shaft. The thesis consists of five main parts. The first part focuses on constructional-functioning characteristic of single-stage gearbox shaft. The second part focuses on shaft component analysis. The third part focuses on 3D model and component drawing. The fourth part focuses on preparation of TPV documentation and the last part is the evaluation of the design.
Description
Citation
FIALA, D. Návrh obrábění hřídele jednostupňové převodovky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Pokud se jedná o kusovou výrobu nevolili byste konvenční stroje? 2. Jak byste volili postup operací kdyby se součást tepelně zpracovávala? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO