Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů ve vybrané obchodní společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které se týkají pracovněprávních vztahů z hlediska právního, daňového a ekonomického. Na základě analýzy současného stavu obchodní společnosti je navrženo několik návrhů řešení vedoucích k optimalizaci mzdových nákladů a přijetí nových zaměstnanců.
The Bachelor‘s thesis deals with the issue of labor-law relation in selected company. In the theoretical part are explained concepts, which relate labor law relations from a juristic, fiscal and economic point of view. Based on the analysis of the company‘s actual situation are suggested some solutions, which direct to wage costs optimization and hiring new employees.
Description
Citation
PAVLIŠOVÁ, N. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Jiří Zámečník (člen)
Date of acceptance
2020-07-28
Defence
Otázky oponenta: Co Vás v rámci zvoleného tématu bakalařské práce vedlo k použití ukazatele "Doba obratu pohledávek?" Byl pro Vás tento ukazatel při plnění stanovených cílů rozhodný? odpovězeno prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Proč navrhujete propouštět prodavačky, když je jich v této době nedostatek? odpovězeno Ing. Helena Hanušová, CSc. O jaký typ prodejen se jedná? odpovězeno Proč se chcete zbavovat prodejny na frekventovaných místech, např. autobusové zastánky? odpovězeno Proč nenavrhujete žádné DPČ? odpovězeno Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. Kalkulovala jste náklady na Vámi navrhované změny? Sumarizovala jste sumu? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO