Kostelní náměstí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cílem práce je návrh dostavby bloku v historickém jádru města Ostravy na místě zvaném Kostelní náměstí. Práce se zabývá tématem vhodného začlenění současné architektury do historického centra města se zvolením správných funkcí pro oživení dané lokality. Problémem centra je velké množství proluk v historickém jádru, málo atraktivních funkcí pro lidi, přesun těžiště zájmu do obchodního centra Nová Karolina a problematické vztahy mezi soukromými vlastníky a městem.
The aim of the work is to design the completion of the block in the historic center of Ostrava in a place called Kostelní náměstí. The work deals with the topic of appropriate integration of contemporary architecture into the historic city center with the choice of the right functions to revitalize this locality. The problem of the city center is quantity of gaps in the historical city core, a few attractive features for people, shifting the focus of interest to the shopping center Nova Karolina and problematic relations between private owners and the city council.
Description
Citation
MATĚJÍČEK, D. Kostelní náměstí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Blažek Lukáš (předseda) Ing. arch. Václav Kocián (člen) Ing. arch. Jan Pospíšil (člen) Ing. arch. Pavel Martinka (člen) Ing. Marek Dostál (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO